Danh mục bảo hiểm

Hỗ trợ trực tuyến

Tin tức

BẢO HIỂM DẦU KHÍ

Bảo hiểm xe máy
Bảo hiểm xe máyKhi người đi xe máy đi xe và đâm gây tai nạn cho người khác, thì công ty bảo hiểm xe đứng ra đền cho người bị đâm, theo các mức ghi ở trong bảo hiểm, cụ thể ở đây là: BH người là đền tối đa là 50 triệu/người/vụ. Với tài sản là 30 triệu / vụ Nếu người điều khiển gây tai nạn cho người thứ ba, làm cho người thứ ba gây tai nạn thêm cho người thứ 4 hoặc xe "dính chùm" làm thiệt hại tài sản cho người thứ 5 thứ 6 xung quanh, thì trong phạm vi được bảo hiểm, đơn vị bảo hiểm sẽ có trách nhiệm chi trả tất cả phần thiệt hại mà chiếc xe được bảo hiểm
>> Chi tiết
Bảo hiểm ô tô
Bảo hiểm ô tôĐối với bảo hiểm Ô tô thông thường có các loại bảo hiểm sau: 1. bảo hiểm Bắt buộc. 2. bảo hiểm TNDS cho người ngồi trên xe. 3. bảo hiểm vật chất xe. 4. bảo hiểm TNDS của chủ xe đối với hàng hóa trên xe Chi tiết thông tin về từng loại như sau . +  bảo hiểm Bắt buộc : là loại bảo hiểm, theo quy định của pháp luật, bắt buộc những người sở hữu xe ô tô phải mua. bảo hiểm này có tác dụng bảo hiểm cho người thứ 3 khi xảy ra tai nạn .....
>> Chi tiết
Bảo hiểm TNDS của chủ xe đối với hành khách trên xe
Bảo hiểm TNDS của chủ xe đối với hành khách trên xe 1. Đối tượng bảo hiểm: Người được bảo hiểm theo loại hình này bao gồm những người được chuyên chở trên xe tham gia bảo hiểm, trừ lái phụ xe. 2. Phạm vi bảo hiểm: bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với mất mát về sinh mạng và thương tật của những hành khách được chuyên chở trên xe.... 3. Phí bảo hiểm: Biểu phí ban hành kèm theo Quyết định số 23/2003/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính
>> Chi tiết
Bảo hiểm TNDS của chủ xe đối với hàng hoá vận chuyển trên xe
Bảo hiểm TNDS của chủ xe đối với hàng hoá vận chuyển trên xe 1. Đối tượng bảo hiểm  Hàng hóa được vận chuyển trên xe theo hợp đồng vận chuyển giữa chủ xe và chủ hàng. 2. Phạm vi bảo hiểm bảo hiểm cho phần trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với tổn thất, mất mát hàng hóa được vận chuyển trên xe theo hợp đồng vận chuyển giữa chủ xe và chủ hàng. ....
>> Chi tiết
Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới
Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới1. Đối tượng bảo hiểm Xe cơ giới hoạt động trong lãnh thổ Việt Nam, bao gồm: thân, khung, vỏ, máy móc và các trang thiết bị khác trên xe. 2. Phạm vi bảo hiểm Bồi thường cho chủ xe trong các trường hợp sau: - Tai nạn do đâm va, lật đổ, - Cháy, nổ, bão lụt, sét đánh, ...
>> Chi tiết